ZFとDHL、自動運転配送トラックの試験運用を2018年より開始---NVIDIA DRIVE PX 1枚目の写真・画像 | レスポンス(Response.jp)
ZFとDHL、自動運転配送トラックの試験運用を2018年より開始---NVIDIA DRIVE PX 1枚目の写真・画像
EV配送車のプロトタイプ

編集部おすすめのニュース