ZMP、自動運転小型EVバスを活用したサービス開発を提供 1枚目の写真(全1枚)
《画像:ZMP》RoboCar Mini EV Bus

編集部おすすめのニュース

  • トヨタ、自動運転車の公道走行テストを開始へ---欧州初 画像 トヨタ、自動運転車の公道走行テストを開始へ---欧州初
  • コンチネンタル、無人の自動運転車「ロボタクシー」用の新技術を発表 画像 コンチネンタル、無人の自動運転車「ロボタクシー」用の新技術を発表
  • ジェイテクト、自動運転や電動化に貢献する最新製品を展示予定…人とくるまのテクノロジー2019名古屋 画像 ジェイテクト、自動運転や電動化に貢献する最新製品を展示予定…人とくるまのテクノロジー2019名古屋
  • BMWとダイムラー、自動運転技術の共同開発で戦略的提携を締結 画像 BMWとダイムラー、自動運転技術の共同開発で戦略的提携を締結