TRI-ADとDMP、自動運転用高精度マップ更新の実証実験を4月より開始 1枚目の写真(全1枚)

編集部おすすめのニュース