BRTの自動運転、JR西日本とソフトバンクが共同開発…隊列走行を可能に 2020年代半ばに技術確立 1枚目の写真(全2枚)
隊列走行する自動運転BRTが走る将来イメージ。異なる自動運転車両が隊列走行。
《出典 西日本旅客鉄道》隊列走行する自動運転BRTが走る将来イメージ。異なる自動運転車両が隊列走行。
長押しで
自動スライド

編集部おすすめのニュース