ZMP×丸紅、成田空港制限区域内で自動走行車両による実証実験 1月28-30日 1枚目の写真(全2枚)

編集部おすすめのニュース