ZMP、バージニア工科大学とSLAM技術による自律走行の共同研究を開始 2枚目の写真・画像 | レスポンス(Response.jp)
ZMP、バージニア工科大学とSLAM技術による自律走行の共同研究を開始 2枚目の写真・画像
ZMP・RoboCar PHV

編集部おすすめのニュース